NLP je • Ana Relax Kids
527
post-template-default,single,single-post,postid-527,single-format-standard,theme-bridge1,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,columns-4,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

NLP je

NLP je

 

NLP je……

Neuro Lingvističko Programiranje (NLP) je metodologija koja proučava način na koji uspešni ljudi postižu izuzetne rezultate i uspeh u bilo kojoj oblasti i podučava druge ljude tim veštinama, tehnikama i obrascima ponašanja, vodeći računa da budu u skladu sa samim sobom i sa svojim okruženjem. NLP je ključ za aktiviranje unutrašnjeg potencijala osobe a promenom načina razmišljanja i ponašanja možemo brže i lakše doći do željenog cilja. Neuro-lingvističko programiranje obuhvata niz veština, tehnika i modela uz pomoć kojih aktivno možete da koristite svoj um, emocije i telo da biste uspešno vodili svoj život – i komunicirali sa drugim ljudima s izuzetnom efikasnošću. NLP nudi raznovrsne metode kojima možemo  da osvestimo nesvesna osećanja, obrasce ponašanja i obrasce razmišljanja  i da ih ciljano razvijamo i menjamo. NLP nudi takođe i mnoge mogućnosti da otkrijemo svoje sposobnosti i da ih dalje razvijamo.

Metodu NLP-a su osmislili i razvili 70-ih godina 20. veka Ričard Bandler – matematičar i psiholog i John Grinder – univerzitetski profesor lingvistike na Univerzitetu Santa Kruz u Kaliforniji (SAD). Vršili su istraživanje na temu – šta je ključna razlika između uspešnih i manje uspešnih ljudi. Pitali su se kako mogu da otkriju ključne elemente uspeha i tako da ih opišu, a da ih drugi ljudi mogu naučiti. Taj proces su nazvali – modelovanje. Proučavali su kako uspešni ljudi komuniciraju, kako se motivišu, kako donose odluke, kako uče. Verovali su da je moguće identifikovati obrasce razmišljanja i ponašanja uspešnih pojedinaca i da je moguće podučavati druge njima. Ukoliko shvatimo zašto neka uspešna osoba razmišlja i zašto se ponaša na određeni način, i mi usvajanjem njihovih ponašanja i njihovog načina razmišljanja (modelovanjem tih osoba) možemo da unapredimo sebe i postanemo uspešni u onoj sferi našeg života koja nam je važna. Ono što jedna osoba može da uradi, možemo i mi naučiti raditi!

NLP nam omogućava da sami, svesno utičemo na sebe i na svoje emotivno stanje tako što menjamo način na koji vidimo svet oko sebe. To činimo tako što prvo  postajemo svesni sebe, svojih osećanja i želja, i tako što tačno definišemo život kakav bi voleli da vodimo. Zatim svaki dan napravimo mali korak ka životu koji smo zamislili kao savršen, u čemu će nam pomoći NLP tehnike kao što su vizualizacija, sidrenje, kalibracija, vođenje i navođenje i mnoge druge. Vrlo brzo shvatimo da smo se navikli na male pozitivne pomake u našem životu, i da smo svoju percepciju i svoju situaciju promenili na bolje.

Pojam NLP obuhvata tri reči:

Neuro – se odnosi na nervni sistem i kako komuniciramo sa drugim ljudima putem naših 5 čula: vida, sluha, dodira, mirisa i ukusa. Tako primamo informacije i na osnovu toga kreiramo našu realnost. Odnosi  se na naš način razmišljanja, odnosno na različite (svesne i nesvesne) načine obrade informacija koje dolaze iz spoljašnjeg sveta. Naš doživljaj sveta u kome živimo je samo naš subjektivni doživljaj. NLP se bavi upravo ovim subjektivnim doživljajima. Milion ljudi – milion različith doživljaja. Da li je dan lep ili ružan zavisi od toga kako se osećamo tog dana, kakav je naš subjektivni doživljaj. Neki tmuran,kišni dan za nas može da bude lep ako mislimo o lepim stvarima koje toga dana treba da nam se dogode.

Lingvističko – se odnosi na način kako koristimo jezičke obrasce u svakodnevnom govoru i kako se kroz govor može uticati na predstave drugih ljudi. Reči koje koristimo utiču na naš način razmišljanja, na naše raspoloženje, način ponašanja, na stavove i akcije. Takođe vrše uticaj i na naše sagovornike. Lingvističko se odnosi na reči. Ljudi svoja iskustva (subjektivne doživljaje) opisuju kroz reči. Pored opisivanja iskustva, reči su i sredstvo percepcije.NLP objašnjava kakav uticaj reči imaju na naš način razmišljanja, na promenu raspoloženja kao i na ponašanje.

Programiranje – se odnosi na unutrašnje procese, odnosno programe razmišljanja, osećanja i ponašanja i mogućnost da određene obrasce ponašanja koji nam nisu korisni možemo zameniti korisnijim (u skladu sa našim vrednostima i ciljevima koje želimo da postignemo). Programiranje se odnosi i na naše navike. Nekada su te navike korisne i poželjne, a nekada potpuno nepoželjne. NLP koristi jednostavne i efikasne metode promene načina razmišljanja koji su u skladu sa našim vrednostima i ciljevima a kao rezultat dobijamo željeno ponašanje.

Pomoću NLP-a shvatimo da smo mi sami odgovorni za sve što nam se dešava u životu, i naučimo da se krećemo u pravcu u kome mi želimo, pravo ka cilju.

NLP nas uči kako da svesno iskorenimo navike koje nam više ne služe i umesto njih da kreiramo navike koje će nam biti dugoročno korisne.

 

Sharing is caring!