9 načina za efikasno učenje • Ana Relax Kids
539
post-template-default,single,single-post,postid-539,single-format-standard,theme-bridge1,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,columns-4,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

9 načina za efikasno učenje

9 načina za efikasno učenje

Postoje pravila koja SIGURNO dovode do efikasnog učenja.

Pravila su sledeća:

1.Pripremite se za učenje. Da bi ste optimalno i efikasno učili, prvo treba da se pripremite.

Kako ćete to uraditi? Odredite period dana kada ćete učiti. Na primer: “Učiću sutra od 10h do 15h.” Određivanje vremena za učenje je važna odluka jer tako pripremamo naš mozak na učenje i bitno je odrediti koliko ćemo gradiva preći.

Bitno je i sledeće:

Najbolje je da učite za stolom jer održava budnost.                                                                                                                 Pored sebe imajte samo predmete neophodne za učenje, isključite mobilni telefon.                                                       Mesto za učenje treba da bude svetlo i dobro provetreno.                                                                                               Napravite plan učenja: šta ćete da učite i koliko.                                                                                                                     Učite svakog dana u planiranom terminu koji vam najviše odgovara.                                                                       Obavezno isplanirajte vreme za odmor i razonodu.

 

2.Dok ste odmorni, prvo treba da učite gradivo koje je teže. Ne učite slične nastavne predmete jedan za drugim kako ne bi došlo do mešanja informacija i činjenica.

 

3.Rasporedite učenje. Učite deo po deo. Ukoliko je lekcija dugačka i teška, dobro je da je podelite u smisaone celine i učite segment po segment.Posle svake pročitane rečenice sledi ponavljanje iste ako mislimo da je bitna I njeno obeležavanje.Na taj način menjamo radnju, a naš mozak to voli.

4.Učiti uvek treba sa olovkom u ruci i podvlačiti ključne reči, glavne ideje, značajne datume … Podvlačenje za vreme učenja usmerava pažnju, a prilikom ponavljanja omogućava lakše snalaženje u lekciji i fokusiranje na ono što je neophodno zapamtiti. Prilikom podvlačenja dobro je koristiti i više boja pa npr. najvažnije podvući ili zaokružiti crveno, potom manje bitno, ali isto tako neophodno plavo itd.

 

5.Preslišavajte se ponavljajući suštinu lekcije, teze ili tako što ćete postavljati sebi pitanja onako kako to profesor čini.

 

6.Koristite tehnike pamćenja. Da biste zapamtili što više informacija, možete koristiti razne tehnike pamćenja: asocijacije, vizualizacije, akronime, crtanje mentalnih mapa. Tako ćete se, kada budete ponavljali gradivo, samo pogledom na njih, setiti svih stvari koje ste učili.

 

7.Naučeno gradivo redovno obnavljajte. Vrlo važna stvar u procesu učenja jeste ponavljanje pređenog gradiva. 80% informacija se zaboravi već posle jednog dana. Najbolje je da prvo ponavljanje bude 24 sata posle učenja.Drugo ponavljanje se preporučuje posle tri do četiri dana nakon učenja, sledeće nakon nedelju dana. Zatim sledi ponavljanje posle 30 dana.

8. Učite u intervalima. Mnogobrojna istraživanja procesa učenja su utvrdila da je bolje učiti u intervalima, nego odjednom, bez prestanka. Naučno je dokazano da se najbolje uči u intervalima od 45minuta mada se pažnja i koncentracija smanjuju pa može i u manjim. Krug učenja bi trebao ovako da izgleda: 3 minuta – odredimo koliko ćemo gradiva preći za taj naš interval, npr 45 minuta. Onda 4 puta po 7 minuta učimo, smenjujemo radnje, pročitamo, podvučemo ili obeležimo, razmislimo o tome šta smo pročitali, ponovimo. Sledi obnavljanje onoga što smo u predhodnih 4x7minuta naučili i traje 8 minuta. Onda sledi pauza od 6 minuta.Za vreme pauze ne zgrabimo odmah mobilni telefon već se protegnemo, ustanemo i prošetamo do kuhinje, popijemo vodu, čaj, pojedemo bananu…. Pauze su veoma važne za efikasno učenje jer daju vremena vašem mozgu da integriše i složi stečeno znanje i poveže ga sa prethodno naučenim.

 

9. Koristite ceo mozak – Sigurno ste čuli da postoje različiti stilovi učenja koji se baziraju na vašim sposobnostima percepcije, pa tako postoje vizuelni, auditivni i kinestetički tip učenja, u zavisnosti da li lakše pamtite slike, zvuke ili taktilne osećaje, pokrete, ukuse… Veliki broj ljudi zapravo predstavlja kombinaciju ovih tipova. Iako vam je možda lakše da pamtite vizuelno gradivo, nemojte u potupunosti odustati od druga dva tipa. Uključite ih u svoju rutinu učenja i učinite taj proces zanimljivijim i raznovrsnijim. Iako možda to nije primaran vid pamćenja za vas, sigurno ćete zapamtiti i nešto što ste doživeli kroz zvuk ili pokret i dodir.

 

 

Još neke bitne stvari:

  • Slušajte dobro šta se priča na času. Kad ste već u školi ili na fakultetu, iskoristite to vreme korisno i tu saznajte što više pa će vam kod kuće biti potrebno manje vremena za učenje.
  • Hvatajte beleške na predavanjima na svoj način, razmišljajući o onome o čemu profesor govori. Kada budete pravili beleške, koristite boje, slike, asocijacije, maštu. Dobro organizovane beleške će vam olakšati učenje, ponavljanje, i pomoći da lakše upamtite gradivo.
  • Kod kuće pročitajte novu lekciju iz knjige istog dana kada je predavana, bez opterećenja da je naučite, uporedite je sa vašim beleškama sa časa i, po potrebi, dopunite.

 

Sharing is caring!